Omtale i New Nordic Gardens

Omtale i New Nordic Gardens

Østengen & Bergo har fått omtale i boken New Nordic Gardens. Boken omhandler temaet Skandinavisk landskaps design med et stort utvalg av ulike hageprosjekter i Norden.