Østengen og Bergo har i samarbeid med L2 arkitekter vunnet konkurransen om Hammer skole i Lørenskog med forslaget ‘På Brinken’.

«Juryens arbeid konkluderer med at forslaget med mottoet ‘På brinken’ er det klart beste (…) Prosjektet skaper flere uterom med ulike kvaliteter. Det er et tydelig hierarki mellom mellom hovedplassen på det øverste nivået og de mer intime uterommene mellom bygningene. Forslaget viser på en overbevisende måte hvordan disse kan utnyttes til undervisning. Situasjonsplanen er frodig og viser på en god måte hvordan bygget er integrert i landskapet.»

– (fra juryens uttalelse)