Lundekroken

Uteområdet på Lundekroken ligger som en skjermet oase i et område preget av store forretningsutbygginger og tilhørende biltrafikk. Området er bilfritt og skjermet av et større bolig- og forretningsbygg.

Det har vært vesentlig å opprettholde den grønne korridoren langs Billingstadveien, samt å gjenskape hele prosjektområdet som et grønt anlegg. Uteområdet ligger på et 125 x 80 meter stort garasjetak, noe som har skapt store utfordringer mht avrenning og vekstforhold. Pga få muligheter for sluk, ledes vannet via slisser med elvestein og andre drenerende dekker.

Alle plantefelt er opphøyde med kasser av corten stål. Det skapes ulike nivåer av oppholdsarealer: De private terrassene, de små møteplassene ved inngangspartiene med lek for de minste og de større fellesplassene som torget, lekeplassen, ballbanen og plenflatene. I tillegg er de bilfrie veiene tenkt som plasser for lek og sosialt samvær. Området skal være lett tilgjengelig for alle. Gode stigningsforhold og trinnfrie adkomstveier er sikret til boligområdet fra både øst og vest, samt til forretningsdelen. Området er tydelig og lett å orientere seg i. Hvert inngangsparti markeres med en skjermvegg i en egen farge. Gangbanen holdes fri for elementer og det bygges opphøyde kanter mot plen i kontrastfarge.