Haakon VII Gate

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Oslo
  • Areal: 1400 m2
  • Status: Ferdigstilt 2002

Prosjektet var et ledd i utviklingen av Nationaltheatret kollektivknutepunkt og omfattet opparbeiding av fortau, gangfelt og holdeplasser. Gata er anlagt med høye krav til materialer og utstyr som bidrar til et representativt preg.