Bakkeløkka ungdomskole og flerbrukshall

Bakkeløkka ungdomsskole er bygget i et tett skogområde som deles av en bekk. I prosjektet er det lagt stor vekt på å bevare skog og bekk i sitt naturlige miljø til glede og nytte for skolen som et aktivt læringsmiljø. Skogen binder skoleplass, idrettsarealer, stier med små broer og parkeringsanlegg sammen til en harmonisk og variert helhet. Trestier flyter over terreng og beskytter sårbar skogsbunn.

Uteområdet er utformet med den hensikt at elevene skal oppfatte skolen som sin arbeidsplass med arbeidssoner med gode sosiale “møteplasser” for alle elevene. Skogsterrenget ligger som naturlige øyer integrert i omgivelsene. Denne løsningen gir små og varierte møteplasser. Hele skolens uteareal er en læringsarena, med etablerte uteklasserom for undervisning i naturfag og økologi.

Tildelt Utdannings- og Forskningsdepartementets Skolebyggpris 2002.