Aktivitetspark Prestegardslandet

  • Sted: Voss
  • Oppdragsgiver: Voss Kommune

Det er ønskelig å opparbeide et Festivalområde, møteplass og aktivitetspark på Prestegardslandet på Voss. I prosjektet skal det legges til rette for nye aktivitetstilbud og et robust festivalområde med tilhørende infrastruktur. Vi kobler sammen funksjonene og tenker dem som en samlet enhet som kryssprogrammeres til flerbruk på et langsgående landskapsanlegg henvendt mot Moen i sør og Prestegardskandet i nord.

Slutten av idrettsaksen heves til å bli et aktivt omdreiningspunkt og ankomstfelt til Moen, Aktivitetsparken, campingen og festivalområdet på Prestegardslandet. Og åpner opp med fri sikt mot Vangsvatnet.

Anlegget er tegnet med robuste, men raffinerte materialer for å kunne tåle transport til og fra festivalområdet, oversvømmelser av Vangsvatnet og aktiv bruk samtidig som det danner en nøktern og stedstilpasset ramme for opphold.