Om kontoret

Østengen & Bergo AS er et anerkjent landskapsarkitektkontor stiftet i 1996 av partnerne Kari Bergo og Johan Østengen. Vi arbeider med et vidt spekter av oppgaver innen landskapsarkitektur, fra landskapsanalyse og oversiktsplanlegging til tettstedsutvikling og byggedetaljer

Vår styrke er at vi er et lite, samkjørt team med allsidig kompetanse som løfter store oppgaver på en konsentrert og betryggende måte. Kontorets elleve landskapsarkitekter har utdannelse og bakgrunn fra ulike land, noe som bidrar til et positivt idemessig mangfold og evne til å løse spennende arkitektoniske utfordringer. Kontorets bredde er spesielt benyttet i idéfasen for å få  frem det beste grunnlag for prosjektutvikling, hvor partnerne følger prosjektene til «snoren klippes». Dette er enkelt for oppdragsgivere å forholde seg til, og er ofte besparende for prosessen i alle ledd.

Vårt mål er å skape bærekraftige og funksjonelle løsninger som inspirerer og innbyr til bruk av våre felles omgivelser. Vi vil skape rom for biologisk mangfold og nye naturopplevelser, rekreasjon og aktivitet, hverdag og fest.