Data

Østengen & Bergo AS benytter til enhver tid oppdatert maskinvare og programvare for prosjektering, kommunikasjon og administrasjon.
De mest sentrale applikasjonene er:

Microsoft Office 365
Adobe CC: Photoshop, InDesign, Illustrator
AutoCad 2019 / BIM: Civil 3D 2019
Focus Arealplan 2019
G-prog anbudsbeskrivelse
SketchUp 3D-modellering

Kvalitetssikring
Kontoret har utarbeidet et system for kvalitetssikring som bygger på NPAs og NLAs kvalitetssikringssystem, og er tilpasset NS-ISO 9001.

Sentral godkjenning
Firmaet har sentral godkjenning.

Miljøfyrtårn
Firmaet har miljøfyrtårnsertifikat.

Forsikring
Firmaet har ansvarsforsikring gjennom Arkitektbedriftene.