Skjervsfossen og Dalsnibba har fått omtale i den nyeste utgaven av Architecture Today: Landscape! Her er det både informasjon om kontoret vårt, de aktuelle prosjektene og en serie med flotte fotografier. Boken er ellers full av andre interessante prosjekter fra hele verden.