Etter flere års planlegging, prosjektering, bygging og godt samarbeid med Statens Vegvesen – Nasjonale Turistveger, Fortunen Arkitekter og AAkerholt, Steen & Lund AS, åpnet Skjervsfossen med brask og bram idag, 20. mai 2016.

Hele kontoret deltok i åpningen!